SAKUPLJANJE, PREVOZ I PRERADA

paper_recycling

Papirna i kartonska ambalaža

Vršimo otkup i prikupljanje svih vrsta novina, kartona, papirnih i kartonskih kesa, papira za pisanje i ambalažu od papira i kartona...

Reciklažom 1 tone kancelarijskog papira uštedimo 4.200kW elektricne energije, 32.000 l vode, 74% se manje zagaduje vazduh i spasili smo 17 stabala.

recycled_pet

Staklo i staklena ambalaža

Vršimo otkup i prikupljanje svih vrsta staklene ambalaže.

Bitan uslov za reciklažu staklenog otpada je jedinstvenost hemijskog sastava (npr. otpad od prozorskog stakla nemože se koristiti za proizvodnju ambalažnog stakla i obrnuto). Zbog toga je važno da pri sakupljanju otpada od staklene ambalaže ne dođe do mešanja sa drugim vrstama stakla.

crushed_plastic

Plastične folije i druga plastika

(Poli) Etilen-tereftalat, je polimerni (plastični) materijal koji se najviše koristi za proizvodnju vlakana koja se koriste u tekstilnoj industriji i tada se najćešće zove Poliester.

Kada se koristi za proizvodnju ambalaže za jednokratnu upotrebu, najčešće hrane ili bezalkoholnih pića i vode i piva, koristi se naziv PET.

PET ambalaža se odlaže (baca) u žičane kaveze ili posebne kontejnere za PET ambalažu. Ovakvi kavezi su u Srbiji u upotrebi samo u nekoliko gradova. Ukoliko u vašem kraju ne postoji kontejner ili kavez za PET, molim vas pošaljite nam emailkako bi smo zajedno pokušali da organizujemo postavljanje kontejnera za odlaganje i preuzimanje PET ambalaže iz vaše okoline.

NAPOMENA

KONTAKT

ECOCETAS d.o.o.
Preduzeće za preradu,sakupljanje i
transport sekundarnih sirovina
15. Septembra br. 8
17525 Trgovište, Srbija
Pogon - Radnička b.b. Vranje

Kontakt osoba:
Milorad Tasković

Kontakt telefon:
066/033-830

E-mail:
info[at]ecocetas.com

INFO